Tájékoztatjuk Vásárlóinkat, hogy az alábbi kormányrendelet áruházunkra is érvényes:

 

III. Kormányrendeletek A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási korlátozásról

 

6. § 

(1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

 

7. §

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

 

8. §

(1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

(2) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

 

Kérjük Vásárlóinkat fenti jogszabályok betartására!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az áruház dolgozói és a megbízott biztonsági szolgálat munkatársai indokolt esetben jogosultak vásárlóink személyi igazolványának bemutatását kérni. Amennyiben a vásárló a felkérésnek nem tesz eleget, az áruház jogosult a vásárló beengedését és kiszolgálást megtagadni.

Együttműködésüket köszönjük!

Herbaház