Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Verzió: 2023. 2. hó 1. nap  

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A https://www.herbahaz.hu címen található webáruházat a Bennovum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; Cégjegyzékszám: 01-09-691213; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Adószám: 12532740-2-42; e-mail: info@herbahaz.hu; telefonszám: + 36 1 323 3024,) üzemelteti.

 

A Bennovum Kft., mint https://www.herbahaz.hu webáruház üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a regisztrált felhasználókat, amelyet hírlevél vagy valamennyi felhasználónak a Saját fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata megjelenik az oldalon.

 

Az alábbi fogalmak a jelen ÁSZF-ben a következők szerint értelmezendők:

 

Weboldal: https://www.herbahaz.hu található online kereskedelmi áruház.

 

Eladó/Szolgáltató: a https://www.herbahaz.hu weboldal üzemeltetetője.

 

Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki az https://www.herbahaz.hu oldal tartalmához hozzáfér;

 

Ügyfél: az a Felhasználó, aki az https://www.herbahaz.hu oldalon regisztrál, felhasználói fiókkal rendelkezik (a továbbiakban: Saját fiók) – elfogadva ezáltal az Általános Szerződési Feltételeket. Természetes személyek esetén a regisztráció feltétele a 16. életév betöltése.

 

Vevő vagy Vásárló, illetve Fogyasztó: az az Ügyfél, aki a weboldalon a Saját fiókon keresztül megrendelést adott le. Természetes személy esetén feltétel, hogy a 16. életévét betöltötte.

 

Saját fiók: az Ügyfél az https://www.herbahaz.hu oldalon regisztráció útján Saját fiókot hozhat létre, neve, e-mail címe, számlázási és szállítási adatok, telefonszám, valamint a jelszó megadásával.  Amennyiben a Felhasználó Saját fiók használata nélkül megrendelést ad le a https://www.herbahaz.hu oldalon, a megrendelés során megadott adatokkal Saját fiókot hoz létre.

A Saját fiók menüpontokba szedve tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció során és a megrendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, valamint a megrendeléshez kapcsolódó releváns dokumentumokat.

A Felhasználó a regisztráció során és az Ügyfél a megrendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben az eladó tudomására jut, hogy a Felhasználó/Ügyfél által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a weboldal használatából kizárni.  Az eladó jogosult az Ügyfél Saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a weboldal használatából kizárni abban az esetben is, ha az Ügyfél visszaélés szerűen használja a weboldalt, illetve annak a szolgáltatásait. A weboldal visszaélésszerű használatának minősül például, ha az Ügyfél több termékre rendelést ad le, ám azokat önhibájából, szándékosan a termékek kézbesítése során, vagy azok átvételi helyre történő megérkezését követően nem veszi át.

 

Kosár: A Vásárló/Felhasználó Saját fiókjának az a része, ahova a Vásárló/Felhasználó elhelyezheti azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában vagy egy későbbi időpontban.

 

Termék: minden olyan, a Weboldalon értékesítésre szánt birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi, és amely vonatkozásában az Ügyfél a Weboldalon a megrendelését leadhatja.

 

Szerződés: az Eladó és a Vásárló között a Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése/megvásárlása tárgyában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar.

 

Jótállás: A fogyasztó, mint vásárló és a vállalkozás, mint eladó között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

 

Tartalom:

– minden olyan adat és/vagy információ (beleértve kép, ábra, logó, grafikai elem, videó, fájl, szöveg, dizájn), amely a Weboldalon látható és hozzáférhető;

– minden olyan e-mail és/vagy egyéb üzenet által tartalmazott adat és/vagy információ, amelyet az Eladó a Felhasználónak elektronikus kommunikációs eszközön keresztül küld;

– az Eladóval partneri kapcsolatban álló harmadik félre, valamint az általa nyújtott szolgáltatásra (különösen, de nem kizárólagosan: futárszolgálat) vonatkozó adatok, információk, árak.

 

Hírlevél: elektronikus úton (e-mail, SMS) a weboldal által a hírlevél-szolgáltatásra feliratkozott Felhasználóknak/Ügyfélnek időszakosan küldött kereskedelmi üzenet, kommunikáció, amely a weboldalt érintő változásokról/újdonságokról, a weboldalon megjelenített Termékekről és/vagy az Eladó által adott időszakban szervezett/vállalt promóciókról, kedvezményekről tájékoztat és nyújt információt.

 

Kosár tartalma: egy Megrendelésben megrendelni kívánt Termékek vételárának összege, amely adott esetben a megrendelés végén csökkentésre kerül az Ügyfél által felhasznált/igénybe vett kupon -felhasználói fiókkal rendelkező Vásárló esetében a felhasznált pontok – forintban kifejezett összegével, növelve azonban a postaköltséggel, illetve a házhoz szállítás költségével, azaz az Ügyfél által a Megrendelés leadását követően az adott Eladó részére fizetendő végösszeg.

 

Kosárérték: A kosárban lévő termékek engedménnyel csökkentett bruttó vételára.

  

Hozzászólás: a terméklapon megjelenített vélemény vagy megjegyzés.

 

2. MEGRENDELÉS

A vásárlandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Ha a Vásárló nem kapná kézhez, a termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt kérjük haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunkon. Az eladó szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az a mindenkor hatályos általános forgalmi adót már tartalmazza. Kedvezményes termék esetében megjelenik a vételár, az eredeti vételár és a kedvezménnyel csökkentett vételár, valamint a kedvezmény mértéke. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0.- vagy 1.-Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Szintén nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, amennyiben a vásárláskori piaci viszonylathoz képest az adott termék vonatkozásában irreálisan alacsony ár kerül feltüntetésre. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat az eladó elektronikus úton küldi el a Vevő részére. A webáruházban kínált termékek megvásárlása az egyes termékek oldalán illetve a termék alatti mezőben található „Kosárba” gomb megnyomásával, a mennyiség kiválasztása után kezdhető meg. Ezt követően lehetőség van a vásárlás folytatására, vagy a kosár tartalmának módosítására. A vevő a „kosár tartalma” gombra kattintva haladhat tovább a vásárlás véglegesítésében a „kasszához” gomb megnyomásával, ahol a vásárló továbbra is dönthet akként, hogy tovább vásárol a „tovább vásárolok” gomb útján vagy a vevő a „megrendelem”, gomb megnyomásával ajánlatot tesz, melyre az eladó a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küld. A megrendelés leadása előtt lehet megadni a számlázási és szállítási adatokat - a korábban megadott regisztrációs adatok alapján ezek automatikusan kitöltődnek -, szükséges továbbá megadni a vásárlói elérhetőséget (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám), a kiszállítási módot vagy a személyes átvételt, illetve a Fizetési módot. A megrendelés leadása előtt mindenképp szükséges az ÁSZF, valamint az adatkezelési tájékoztató elfogadása, Amennyiben a vásárló kupont kíván érvényesíteni, arra a megrendelés leadása előtt biztosít részére lehetőséget a vásárlói felület.

A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, termék megnevezést, cikkszámot, darabszámot, megrendelő nevét, e-mail címét, telefonszámát, rendelésszámát. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit - nem érkezik meg a fent hivatkozott határidőn belül, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével, szerződött partnerek számára csak előzetes bejelentés után lehetséges az adatok módosítása.

Ha az eladó a leadott megrendelést azért nem teljesíti, mert az adott termék nem áll rendelkezésre, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

A kiszállítás folyamatáról a csomagküldő szolgálat fog folyamatos tájékoztatást adni a megadott e-mail címen vagy telefonszámon. Amennyiben a rendelés teljesítésével kapcsolatban bármi probléma merülne fel, az ügyintéző a vevőt azonnal keresi telefonon!

A szerződés nyelve magyar. A megrendelés tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A weboldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Vevő között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18. életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Vevő a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Vevőnek az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevő által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a vásárolt termékek mellé akciók keretében ajándék terméket adjon vásárlói számára. Az ajándék termék vonatkozásában díjfizetési kötelezettsége a vásárlónak nem keletkezik, a szállítási súlyhatár esetében az ajándék termék súlya figyelmen kívül hagyandó.

3. ÁRUSZÁLLÍTÁS MÓDJA, IDEJE, KÖLTSÉGE

A megrendelt termékek esetében az alábbi szállítási mód választható:

 

3.1. Házhoz szállítás

A „Házhoz szállítás” kiszállítási mód választása esetén a Magyar Posta Zrt. (MPL) futárszolgálata viszi el a rendelést a megadott szállítási címre.

Házhoz szállítás esetén a súlyhatár 40 kg.

 

3.2. PostaPont

Ezen kiszállítási mód választása esetén a Magyar Posta Zrt. (MPL) a kiválasztott Mol töltőállomásra, Coop üzletbe vagy a Magyar Posta Zrt. csomagautomatájába viszi a csomagot.

PostaPont kiszállítási mód választása esetén a súlyhatár 20 kg.

 

3.3. Személyes átvétel

Vevőnek a megrendelt termék személyes átvételére is lehetősége van, a Herbaház Vevő által kiválasztott üzletében, amennyiben Vevő a Bennovum Kft. szerződött viszonteladó partnere.

Személyes átvétel esetén nincs súlyhatár.  A csomag 3 munkanapon belül átvehető lesz a választott áruházban, ahol 10 munkanapig tárolják, mielőtt visszaküldésre kerül a raktárba.

 

3.4. Csomagautomata: Easybox

A csomagautomatába a megrendelési súlyhatár 20 kg. Partnerünk a csomagokat 2 munkanapon belül a választott automatába juttatja. A csomag érkezéséről SMS-ben értesítik a megrendelőt.

 

Házhoz szállítás mód és PostaPont szállítási mód választása esetén a Magyar Posta Zrt. futárszolgálata szállít Magyarország határain belül, várhatóan a rendelés leadását követő 3 munkanapon belül, a házhoz szállítás, illetve a PostaPont szállítási mód szabályainak megfelelően.

Személyes átvétel esetén a megrendelt termék várhatóan a rendelés leadását követő 72 órán belül átvehető.

A kiszállítási díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:

Ingyenes kiszállításra az alábbi táblázatban feltüntetett súly és értékhatár szerint van lehetőség:

Easybox

Minimum súly

Maximum súly

Minimum érték

Maximum érték

Szállítási díj

0 gr

20 000 gr

0 Ft

2 000 000 Ft

790 Ft

0 gr

20 000 gr

12 000 Ft

2 000 000 Ft

0 Ft

MPL Csomagpont

Minimum súly

Maximum súly

Minimum érték

Maximum érték

Szállítási díj

0 gr

10 000 gr

0 Ft

2 000 000 Ft

1 290 Ft

10 001 gr

20 000 gr

0 Ft

2 000 000 Ft

1 690 Ft

0 gr

20 000 gr

12 000 Ft

2 000 000 Ft

0 Ft

MPL házhozszállítás

Minimum súly

Maximum súly

Minimum érték

Maximum érték

Szállítási díj

0 gr

10 000 gr

0 Ft

2 000 000 Ft

1 290 Ft

0 gr

40 000 gr

12 000 Ft

2 000 000 Ft

0 Ft

10 001 gr

40 000 gr

0 Ft

2 000 000 Ft

1 690 Ft

…………..………….

Az ingyenes szállítás a termék súlyától függően a fenti táblázat szerint változhat. Ingyenes szállítás vonatkozásában –engedmények érvényesítésekor - minden esetben a kosárérték irányadó.

Kiszállítás esetén utánvétes fizetésre vagy online bankkártyás fizetésre van lehetőség a Simple Pay elektronikus felületen keresztül. Utánvétes fizetés esetén az áru átvételekor a futárnak kell a megrendelt termékek ellenértékét, valamint a futárköltséget fizetni. Utánvétes fizetésnél a vásárolt termék ellenértékét, a szállítási díjat és a pénzkezelési díjat egy összegben a csomag kiszállításakor, a kézbesítő futártól vagy PostaPont szolgáltatás esetén a megjelölt helyen történő átvétel előtt kell megfizetni. Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy utánvétes fizetés esetén a bankkártyás fizetési lehetőségről a Magyar Posta Zrt. ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni. 

A Személyes átvétel vagy csomagautomata szállítási mód kizárólag bankkártyás fizetési móddal vehető igénybe.

A Simple Pay felületén történő online bankkártyás fizetés választásával elfogadja, hogy a Bennovum Kft. felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. 
A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. 
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

Személyes átvétel esetén a megrendelt termékeket a számlázott tárgyú e-mail küldési időpontjától számítva 72 órán belül lehet átvenni a vásárló által megjelölt HerbaHáz áruházban.

 

A termék átvételekor (bármely üzletben, kiszállítás során a futártól történő átvételnél) az Eladó a Vásárló részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad.

Az Eladó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, az Eladó erről haladéktalanul tájékoztatást küld. Eladó azonban nem vállal felelősséget a Magyar Posta Zrt. (MPL) részére felróható késedelem miatt.

 

4. REGISZTRÁCIÓ

Vásárlás regisztrációval (jelszó megadásával) illetve regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti. Kérjük ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a teljesítés/kiszállítás zökkenőmentesen történhessen. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztráció során kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

5. REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni. Az erre vonatkozó üzenet megérkezését követően a Szolgáltató – teljesített rendelés esetén – köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyekre az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak az irányadóak. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

6. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA

A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

 

7. ELÁLLÁS, TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA

A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.

Amennyiben a vevő rendelését véletlenül vagy tévedésből adta le, a hibás rendelés leadást követően ügyfélszolgálatunkon még szállítás előtt minden következmény nélkül lemondhatja.

Kormányrendelet alapján a Vevőt (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, PostaPont szállítás esetén a megadott helyszínen történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

Elállás esetén a Vevő a terméket jogosult személyesen visszaszolgáltatni a Szolgáltató lentebb meghatározott üzleteibe vagy választása szerint saját költségén küldi vissza a hivatkozott üzletek egyikébe, és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb, a vásárlással kapcsolatos költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén a normál árú házhoz szállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

A visszaküldött árut átvevő üzletek listája:

HerbaHáz Budapest: 1087 Budapest, Százados út 18.

HerbaHáz Pécs: 7626 Pécs, Farkas István utca 1.

HerbaHáz Győr: 9023 Győr, Fehérvári út 3.- Interspar Center Bevásárlóközpont

HerbaHáz Szeged: 6729 Szeged, Szabadkai út 7. - Napfény Park Bevásárlóközpont

HerbaHáz Kecskemét: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 1.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.     
Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.     
A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás); 
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
- Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta; 
- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével) 
- A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát. 
Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

 

Az elállási jog az Eladóval szemben illeti meg a fogyasztónak minősülő Vásárlót, azaz azzal szemben, akitől a terméket vásárolta.

 

Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy az egy felhasználó által jelentős számban és/ vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a 30 napos termék-visszaküldés szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 30 napos termék- visszaküldéssel való visszaélést illetően. Az eladó ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben szükségesnek látja, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet.

 

8. FELELŐSSÉG

Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered.

 

9. KELLÉKSZAVATOSSÁG

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

10. JÓTÁLLÁS

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

 

11. SZELLEMI TULAJDON

A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket, videókat, animációkat, multimédia szövegeket és/vagy bármely egyéb tartalmat. Mindez kifejezetten az eladó tulajdonát képezi és az ezzel kapcsolatban minden jogát fenntartja.

 

A Felhasználó/ Ügyfél/Vásárló a Tartalmat, illetve annak egy részét kizárólag személyes felhasználás céljából töltheti le, másolhatja, illetve használhatja a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban. A személyes felhasználáson túl a Felhasználó/Ügyfél/Vevő – az eladó kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Tartalmat másolni, terjeszteni, közölni, harmadik félnek átküldeni, módosítani és/vagy más módon megváltoztatni, felhasználni, illetve az eredetitől eltérő bármely más kontextusba helyezni.

Bármely Tartalom, amelyhez a Ügyfélnek/Vevőnek hozzáférése van, vagy ahhoz hozzáférést nyer bármely eszköz révén, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

 

12. TITOKTARTÁS

A Vevő/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

 

A Vevő/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.

 

Azzal, hogy az Ügyfél/Vevő információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor az Ügyfél/Vevő egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

 

13. KERESKEDELMI ÉRTESÍTÉSEK

A Felhasználó/ Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat az üzemeltető Kereskedelmi Értesítéseiről az alábbi módokon:

a Kereskedelmi Értesítésben leiratkozási linkre kattintva;

vagy e-mail útján kapcsolatba lépve az Eladóval.

 

14. HOZZÁSZÓLÁS  

A hozzászólás írásával a felhasználó elfogadja az alábbi moderációs alapelveket, és a hozzászólás megírásakor ezeket betartja:

– a Felhasználó kizárólag a Termék leírásával, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét Megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása tilos;

– a hozzászólás megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet, kivételt képeznek ez alól azon technikai jellegű idegen nyelvű kifejezések, illetve szakszavak, amelyek használata a köznyelvben elterjedt;

– tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása;

– a Felhasználó köteles az arra vonatkozó, megfelelő kategóriába feltölteni hozzászólását;

– a Felhasználó felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő információkat, és nem sérti mások jogait;

– a tilos reklámot, hirdetést, az Eladó tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint személyes adatokat közzétenni;

– a hozzászólás a Felhasználó/Ügyfél/Vevő tájékoztatására szolgál, az Eladóval történő kommunikációra nem használható.

A fenti moderálási alapelvek megsértése esetén az Eladó jogosult a Felhasználó értékelését részben vagy egészben törölni.

 

15. VIS MAIOR

E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az eladót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi az eladó számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

 

A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

 

Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

 

16. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

 

PANASZKEZELÉS

Társaságunk a fogyasztói panaszok kezelését a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően végzi.

A társaságunknak, illetve a társaságunk érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát az alábbi elérhetőségeken tudja közölni:

Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, az info@herbahaz.hu email címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a  + 36 1 323 3024-es telefonszámon. Regisztrált felhasználó a webáruház “Reklamáció” menüpontján keresztül elérhető bejelentő űrlap kitöltésével is beküldheti a panaszát.

 

Amennyiben személyesen kíván panaszt tenni, úgy az alábbi linken található Herbaház áruházakban teheti meg: https://www.herbahaz.hu/kapcsolat

Panaszt tehát az alábbiak szerint tud tenni a fogyasztó:

a) Írásban:

- Posta cím: Bennovum Kft. Ügyfélszolgálat 1087 Budapest, Százados út 18.

- Email cím: info@herbahaz.hu

b) Szóban:

- Telefonszám: + 36 1 323 3024

- Személyesen: az alábbi linken található Herbaház áruházakban teheti meg - https://www.herbahaz.hu/kapcsolat

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a (6) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. Cégünknek tehát az írásbeli panasz írásbeli megválaszolására annak beérkezését követő 30 nap áll rendelkezésére.

Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Az írásbeli panaszt eladó a beérkezést követően harminc napon belül megvizsgálja, amelyre köteles írásbeli érdemi, indokolt választ adni és intézkedni annak közlése iránt.

A panasz elutasítása esetén az eladó köteles tájékoztatást adni arról, hogy a fogyasztó mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyének, telefonos és internetes elérhetőségének, valamint levelezési címének feltüntetésével.

A panasz elutasítása esetén a vásárló fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve békéltető testülethez fordulhat a panasz jellege szerint.

 

A cégünk székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei:

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. a.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefonszáma/Fax száma: (1) 792 7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben társaságunk és a vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita társaságunkkal való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva vásárló számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

- Bírósági eljárás kezdeményezése: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

- Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 

ELÁLLÁS

 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

 

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja. (pl. étrend-kiegészítő)

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

 

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a weboldala Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Szerződési Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános Szerződési Feltételek tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. Az Általános Szerződési Feltételek ellen, azok Weboldalon történő közzétételét követően, a felhasználó/ügyfél/vevő tiltakozhat.

 

17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A https://www.herbahaz.hu weboldal magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

Eladó kijelenti, hogy a webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasolt megtenni az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Társaság nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Tárhelyet biztosító szolgáltató: Netmarker Kft. 1115 Budapest, Csóka utca 3/a 1. em. 55., Cégjegyzékszám: 01-09-876616, Adószám: 13851590-3-43, Telefon: +36206617407, e-mail cím: support@netmarker.eu.

Hírlevél feliratkozás

Érdeklődési körök