Miért válaszd a Herbaház Ajándékutalványt?

- A Herbaház Ajándékutalvány felhasználható a bármelyik Herbaház áruházban, a teljes árú és az akciós termékekre egyaránt!  

- A Herbaház Ajándékutalvány 5000, 10 000 és 20 000 Ft-os értékben kapható, az összeg az utalványra előre kerül feltöltésre. A Herbaház Ajándékutalvány birtokosa a feltöltött összeg erejéig tetszőleges számú alkalommal vásárolhat a Herbaház választékából, fizetéskor rendszerünk az utalvány egyenlegéből az adott vásárlás összegét vonja le.  

- Ha a megvásárolni kívánt áru(k) értéke magasabb, mint az utalványon rendelkezésre álló összeg, úgy a különbözet más fizetőeszköz (készpénz, bankkártya, egyéb utalvány, másik ajándékkártya) segítségével egyenlíthető ki. 

A Herbaház Ajándékutalványt országszerte 7 Herbaház áruházban vásárolhatod meg! 

 

 

Ajándékutalvány szabályzat

Minden, az ajándékutalvány egyenlegével kapcsolatos információ a Herbaház áruházakban és ügyfélszolgálatunkon érhető el.
Az ajándékutalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány a birtokában van, az ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható. A Herbaház a feltöltést követően az utalvány tulajdonjogát semmilyen körülmények között nem vizsgálja, az ez irányú kérelmek teljesítését kizárja. 
Az ajándékutalvány a feltöltés dátumától 12 hónapig érvényes, a rátöltött összeg felhasználása az érvényesség ideje alatt lehetséges. Az érvényesség lejártát követően az utalvány vásárlás ellenértékének kiegyenlítésére nem használható fel, a fel nem használt összeg visszatérítésére nincs mód. 
Az ajándékutalvány egyenlege készpénzre nem váltható, bankkártyára nem utalható, másik ajándékutalvány vásárlására nem fordítható, és visszavásárlására sincs mód. Az ajándékutalvány a herbahaz.hu webáruházban nem használható. Csak egyéni vásárlók használhatják. Az utalvány megvásárlásakor ÁFA-s számla kiállítására nincs lehetőség.
A Herbaház nem vállal felelősséget az ajándékutalvány elvesztéséért, megrongálódásáért vagy megsemmisüléséért, pótolni nem tudjuk. Kérjük, az utalványt tartsa biztonságos helyen! Herbaház Ajándékutalványát ne dobja ki, hiszen az utalványra szüksége lehet esetleges reklamációk vagy visszáruzás során. Az ajándékutalvány bolti felhasználásához az utalvány átadása szükséges.

A vásárló az utalvány megvásárlásával vagy birtoklásával az alábbi teljes szabályzatot elfogadja.

 

Ajándékutalvány felhasználási szabályzat

 

Ajándékutalvány a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerint vásárlásra jogosító okirat. Kibocsátási érték az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló ajándék utalvány felhasználásával árut vásárolhat.

 

1./ Az ajándékutalvány tartalmi elemei:

 

- kibocsátó adatai:

BENNOVUM Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság

adószám: 12532740-2-42

1087 Budapest, Százados utca 18.

- az ajándékutalvány megjelölés

- az utalvány értéke (kibocsátási érték)

- a vásárlás dátuma (felhasználási időszak kezdő napja)

- értékesítési, beváltási és hasznosítási információk

- vonalkód

Valamennyi ajándékutalvány hátoldalán az alábbi szöveg található meg: „A Herbaház Ajándékutalvány a vásárlástól számított 12 hónapig használható fel az egyenleg erejéig fizetésre bármelyik Herbaház áruházban. Nem érvényes a Herbaház webáruházban. Az Ajándékutalvánnyal tetszőleges alkalommal vásárolhat az érvényességi időn belül. A lejáratig fel nem használt összeg visszatérítésére nincs mód. Az Ajándékutalvány nem visszaváltható, a rajta lévő egyenleg készpénzre nem váltható, bankkártyára nem utalható. A Bennovum Kft. nem vállal felelősséget az Ajándékutalvány megrongálódásáért, elvesztéséért és megsemmisüléséért; azt a mindenkori birtokosa használhatja, elvesztése esetén a pótlására nincs lehetőség. Az utalvány egyenlegével kapcsolatban a Herbaház áruházakban érdeklődhet. Az Ajándékutalvány megvásárlásával a vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Ajándékutalvány felhasználási feltételeit.  További információk és a részletes szabályozás a www.herbahaz.hu/ajandekutalvany weboldalon és a Herbaház üzletekben.”

 

2./Az ajándékutalvány kibocsátása:

 

2.1.) 

Az ajándékutalvány nyomdai úton előállított okirat.

 

2.2.) 

Az ajándékutalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani az általa meghatározott kibocsátási értékekben.

A kibocsátáskor meghatározott értékek: 5000 Ft, 10.000 Ft és 20.000 Ft.

 

2.3.) 

A kibocsátó a birtokában lévő ajándékutalványt bármikor megsemmisítheti.

 

2.4.) 

Az ajándékutalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.

 

2.5.) 

Az ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény.

 

2.6.) 

Az ajándékutalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátási értékétől.

 

2.7.) 

Az ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő az ajándékutalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.

 

2.8.) 

Az ajándékutalvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.

 

2.9.)

Kizárólag az az ajándékutalvány érvényes, amely a vásárlás pillanatában a kibocsátó által érvényesítésre került azáltal, hogy az ajándékutalványra felkerült a vásárlás dátuma (a felhasználási időszak kezdőnapja).

 

 

3./ Az ajándékutalványok megvásárlásának módjai:

 

- Személyesen: valamennyi Herbaház üzletben 

 

Az utalvány megvásárlásához nem használható fel semmilyen kedvezményre jogosító kupon vagy árengedmény.

 

 

4./ Az ajándékutalvány felhasználása:

 

4.1.)

Az ajándékutalvány felhasználása az ajándékutalványon feltüntetett határidőhöz kötött (felhasználási időszak). Az ajándék utalvány, az utalványon feltüntetett határidőig váltható be valamennyi Herbaház üzletben.

 

4.2.) 

Az ajándékutalvány bárkire szabadon átruházható.

 

4.3.)

Az ajándékutalvány tulajdonosa jogosult az utalvány beváltásával a felhasználási időszakon belül valamennyi Herbaház üzletben az ajándék utalvány kibocsátási értékén árut vásárolni. Az ajándékutalvány nem érvényes a Herbaház www.herbahaz.hu honlapon található webáruházában.

 

4.4.) 

Az ajándékutalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány a birtokában van. 

 

 

4.5.) 

Az ajándékutalvány érvényesítése azzal valósul meg, hogy az értékesítéskor az utalványra felkerül a kiadás dátuma.

 

4.6.) 

Az ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az utalványt a vásárló az áru ellenértékének (rész) kiegyenlítésére a felhasználási helynek a fizetéskor átadja.

 

4.7.) 

Az áruvásárlásra egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele esetén. Az ajándékutalvány birtokosa az ajándékutalvánnyal tetszőleges alkalommal vásárolhat az érvényességi időn belül.

 

4.8.) 

Az ajándékutalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása vagy szolgáltatás igénybevétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak. Az utalvány készpénzre nem váltható, értéke bankszámlára nem utalható.

 

Ajándékutalvánnyal vásárolt termékek cseréjét vagy visszavételét kizárólag minőségi kifogás esetén lehetséges kezdeményezni. Amennyiben a termék cseréje nem lehetséges, úgy a termék árát készpénzben téríti vissza az eladó.

 

4.9.)

Az ajándékutalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. A sérült, vagy hiányos ajándék utalvány nem használható fel. Az ajándékkártyát a kibocsátó nem fogadja el, ha a rajta elhelyezett vonalkód nem leolvasható vagy az eredetiségével kapcsolatban kétségek merülnek fel.

 

4.10.)

Az ajándékutalvány megvásárlásakor a kibocsátó törzsvásárlói pontokat nem ír jóvá. 

 

4.11.)

Az ajándékutalvány nem vesz részt a Herbaház törzsvásárlói pontgyűjtő rendszerében.

Ajándékutalvánnyal történő fizetés esetén törzsvásárlói pontok gyűjtésére és beváltására nincs lehetőség.

Amennyiben a vásárlás végösszege meghaladja az ajándékutalványon lévő egyenleget, úgy a fennmaradó összeget készpénzzel vagy bankkártyával lehetséges kiegyenlíteni.

 

4.12.)

Az ajándékutalvány birtokosa az ajándékutalvány egyenlegével (felhasználható értékével) kapcsolatban a Herbaház áruházakban érdeklődhet.

 

4.13.)

Az ajándékutalvány csak fogyasztók számára elérhető, továbbértékesítési céllal nem vásárolható. Az ajándékutalvány megvásárlásakor áfás számla kiállítására nincs lehetőség, a vásárlás tényéről kizárólag számviteli bizonylat állítható ki.

 

 

5./ A be nem váltott/le nem vásárolt utalványok visszaváltása kiállító részére:

A be nem váltott/le nem vásárolt utalványok részbeli vagy teljes egészében történő visszaváltására nincs lehetőség. 

 

A BENNOVUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a felhasználási szabályzat módosításának jogát fenntartja, s az aktuális feltételeket a Herbaház üzletekben, illetve a www.herbahaz.hu honlapon elérhetővé, illetve közzé teszi.

A vásárló az ajándékutalvány megvásárlásával a felhasználási szabályzatot elfogadja.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás

Érdeklődési körök